Občanské sdružení za obnovu demokracie

Otevřený dopis poslancům výboru pro bezpečnost

Představitelé protikorupčních iniciativ Vraťte nám stát a Veřejnosti proti korupci zaslali dne 8.6.2016 otevřený dopis členům výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny ve věci plánovaného sloučení policejních útvarů ÚOKFK a ÚOOZ.  Právě výbor pro bezpečnost PS by se mohl touto záležitostí zabývat již na svém dnešním zasedání

Vážený pane poslanče, vážená paní poslankyně,

obracíme se na Vás ve věci připravovaného sloučení elitních policejních útvarů – Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK) a Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). Jako představitelé občanských iniciativ, které se  dlouhodobě věnují problematice boje proti klientelismu a korupci, jsme tímto záměrem velmi znepokojeni. Fungování těchto útvarů v těsné spolupráci s vrchními státními zastupitelstvími je naprosto nezbytným předpokladem úspěšného boje s korupcí a závažnou hospodářskou kriminalitou.

Plán, který byl zveřejněn v médiích, má být realizován překvapivě rychle k 1.7. letošního roku, a to bez jakéhokoli projednání se státním zastupitelstvím, v Parlamentu a ve vládě. V podstatě utajený způsob sloučení obou útvarů bez jakéhokoli důkladného projednání vyvolává otázky, jaké jsou skutečné důvody této reorganizace.

Domníváme se, že o takto závažné věci by neprodleně měl jednat výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny, na němž by měl policejní prezident a ministr vnitra vysvětlit jak poslancům, tak veřejnosti záměr sloučit ÚOKFK a ÚOOZ. K tomuto jednání by měl být rovněž přizván nejvyšší státní zástupce. Právě státní zastupitelství hraje klíčovou roli při vyšetřování trestných činů a je naprosto nezbytné, aby mohlo plnit svou roli v součinnosti s příslušnými policejními útvary, které jsou důvěryhodné a profesionální.

Sloučení ÚOKFK a ÚOOZ může vést ke snížení kvality práce, průtahům či dokonce nemožnosti vyšetřovat některé složité případy, včetně podstatného ztížení stíhání závažné organizované trestné činnosti hospodářského nebo korupčního charakteru, jak varuje ve svém dopise premiérovi i nejvyšší státní zástupce. Toto vyjádření vrcholného představitele soustavy státního zastupitelství považujeme za alarmující.

Proto se na Vás obracíme se žádostí, abyste o této věci urychleně jednali na výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny a postavili se proti záměru policejního prezidenta a ministra vnitra sloučit policejní útvary ÚOKFK a ÚOOZ.

S pozdravem

Za iniciativy Vraťte nám stát a Veřejnost proti korupci:

Hana Marvanová

Václav Němec

Jiří Wald

Petr Lázňovský

Jan Štern

Zpět na začátek