Občanské sdružení za obnovu demokracie

OBČANSKÉ INICIATIVY APELUJÍ NA ÚSTAVNÍ ČINITELE: „ZABRAŇTE BARBARSKÝM ČINŮM V SÝRII.“

žený pane poslanče/senátore/ministře/prezidente,

obracíme se na Vás s naléhavou žádostí, abyste pomohl zabránit dalšímu páchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti a zachránit statisíce civilních obyvatel v Sýrii před hrozícím masakrem.

Během intenzivních náletů syrského a ruského letectva v posledních čtyřech měsících byly v syrském Aleppu záměrně a systematicky bombardovány civilní cíle včetněškol a nemocnic. Současné dobývání čtvrtí východního Aleppa vede k dalšímu stupňování nepředstavitelného utrpení civilního obyvatelstva. V Aleppu nadále živoří asi 250 000 civilistů, pro něž se z jejich města stala krutá past. Denně dochází ke krvavým masakrům, jež se svou hrůzou a nespravedlností příčí lidskému chápání. Syrská vláda se svými spojenci bezbranné civilisty hromadně vyvražďuje a v příštích dnech či týdnech hrozí jejich úplné vyhlazení. Pokud se tato hrozba naplní, bude to znamenat největší masakr civilních obyvatel od skončení druhé světové války.

V Aleppu i na jiných místech Sýrie jsou flagrantně porušovány nejenom veškeré mezinárodní úmluvy a konvence o lidských právech, ale i základní normy válečného práva, včetně Ženevských úmluv. Děje se tak s přímou účastí Ruska, Íránu a teroristické organizace Hizballah. Veškeré pokusy o zásah do vývoje v Sýrii v OSN pětkrát vetovaly Čína a Rusko. Obáváme se, že také někteří představitelé ČR, zejména ministerstvo zahraničí, česká ambasáda v Sýrii a prezident svými postoji spíše legitimizují zločiny syrského režimu a jeho spojenců.

Civilizovaný svět nadále nemůže netečně přihlížet těmto barbarským činům. Jinak ponese za tyto zločiny spoluodpovědnost. Žádáme Vás proto, abyste v rámci svých možností pomohl vyvinout usilovný a soustředěný tlak na představitele syrského režimu, na členy Rady bezpečnosti OSN, zejména Rusko a Čínu, a na příslušné mezinárodní instituce, zejména představitele Evropské unie a OSN, s cílem prosadit následující požadavky:

  1. Okamžité zřízení bezpečných koridorů, jimiž bude dopravena nezbytná humanitární pomoc strádajícímu civilnímu obyvatelstvu v obklíčených částech Aleppa.
  2. Okamžité zastavení bojů a oddělení válčících stran. Vyslání mezinárodních jednotek, jež by dohlížely na dodržování příměří.
  3. Zřízení bezletových zón nad oblastmi, které jsou bombardovány letectvem syrské a ruské armády.
  4. Okamžité propuštění politických vězňů a vězněných odpůrců syrského režimu.
  5. Ustavení zvláštního mezinárodního tribunálu pro vyšetření válečných zločinů, včetně zločinů ze strany syrské a ruské armády.
  6. Okamžité zastavení podpory zločinných vojenských akcí syrského režimu ze strany Ruské federace. V případě, že k tomu nebude ochotna, zavedení přísnějších sankcí, které by adresně a citelně postihly proponenty současného ruského režimu.
  7. Iniciování změny v rozhodování Rady bezpečnosti OSN tak, aby žádný z jejích členů nemohl vetovat akci na záchranu civilního obyvatelstva za situace, kdy jsou masivně porušována lidská práva a jsou páchány válečné zločiny a zločiny proti lidskosti.

Selhání politické síly vede mj. k zoufalému kroku tisíce Evropanů: k účasti na prosincovém pochodu „Civil March for Aleppo“. Hodlají riskovat zdraví a bezpečí, aby vyjádřili bližnímu v nouzi svou podporu. Žádná evropská vláda, včetně vlády ČR, nemůže připustit, aby na sebe občané brali takové riziko, nemajíce adekvátní zastání. Prosíme Vás, zjednejte nápravu dříve, než bude pozdě pro všechny.

Václav Němec, předseda iniciativy Vraťte nám stát, z.s.

Jan Payne, Vraťte nám stát, z.s.

Jana Červenková, Vraťte nám stát, z.s.

Tomasz Peszynski, Kroměřížská výzva

Iniciativa Podhradí

Iniciativa Politika a Svědomí

Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla

Ondřej Cakl, Transparency International – ČR

David Ondráčka, ředitel Transparency International – ČR

Anna Hradilková, Češi pro Aleppo

Jiří Pospíšil, poslanec Evropského parlamentu

Petr Kolář, bývalý diplomat

Otakar van Gemund, překladatel

Jan Cemper, Proti projevům nenávisti

Michal Majzner, Podhradí

Olga Cieslarová, Sametové posvícení

Olga Sommerová, filmová režisérka a dokumentaristka

Jitka Cardová, nezávislá myslitelka a překladatelka

Samira Sibai, lékařka

Olga Špátová, režisérka

Jan Malíř, kameraman

Ivan Fišera, sociolog

Ludmila Bartošová

Anna Rothbauerová, lékařka

Kristýna Herejtová, učitelka MŠ

Martin Uhlíř, marketingový specialista

Tomáš Kozel, grafik

Šárka Fialová

Barbora Jiskrová

Jakub Múčka, student

Jakub Bouček

Michaela Suchardová, podnikový ekonom

Karel Paták, zdravotník

Jan Sigmund, podnikatel

Eugenie Číhalová, odborný pracovník

Marta Štrachová, chemik, redaktor

Jana Lekešová, osobní pečovatelka

Petr Havlík, analytik

Ilya Antonov, právník

Kateřina Honzíková

Zpět na začátek