Občanské sdružení za obnovu demokracie

Jednání se zástupci politických stran znamenají začátek změny postoje o právech občanů na informace o tom, co se ve státě opravdu děje.

Občanská platforma Vraťte nám stát (VNS) v průběhu uplynulých dvou měsíců vedla první kolo konzultací se zástupci parlamentních politických stran o ustavení občanské komise k vyšetření informací BIS o napojení politiky a justice na organizovaný zločin a korupci. Platforma tak plní záměry, které zveřejnila v prohlášení dne 4. 4. 2012.

Ze schůzek vyplynulo, že si parlamentní strany jsou vědomy oprávněnosti požadavků na informování veřejnosti o existenci propojení organizovaného zločinu a některých politiků tak, jak je obsaženo v tajných dokumentech BIS. Rovněž si uvědomují potřebu zajistit občanskou parlamentní kontrolu dokumentů BIS vypovídajících o závažných skutečnostech. Názorové rozdíly, které se v rámci velmi věcných a kvalifikovaných jednání objevily, se týkaly následujících bodů:

a) Zaměření práce občanské parlamentní komise: Platforma VNS vidí v této chvíli jako důležitější vznik ad hoc komise za účelem prostudování těch dokumentů BIS, které se týkají informací o propojení organizovaného zločinu na některé politiky a úředníky, nežli trvalý občanský dozor nad aktivitami a výstupy BIS, který byl v jednáních navržen jako forma novely zákona o BIS.

b) Návrhy, výběr a schvalování členů občanské komise pro studium dokumentů BIS, tedy odpověď na otázku, kdo bude navrhovat a vybírat členy občanské komise a jak. Tato otázka samozřejmě zajímala všechny strany a byla diskutována velmi zevrubně.

Názor VNS: Složení komise v počtu 9 členů, bude výsledkem hlasování sněmovny, protože jen tak může vzniknout komise s parlamentním a demokratickým mandátem. Nominace veřejně známých a důvěrou obdařených osobností mohou přicházet od občanských sdružení nebo organizací. VNS, jako sdružení organizací, které daly zrod a podporu myšlence vzniku občanské komise, nabízí roli platformy, která nominace shromáždí a podpoří 15 kandidátů, kteří se těší důvěře organizací, které platformu VNS založily.

c) Jakkoli se v jednáních objevily sporadické požadavky, aby členy občanské komise byli rovněž poslanci zastupující parlamentní strany nebo občanští zástupci reprezentující tyto strany, nadále se domníváme, že takové složení komise by z ní učinilo pouze další nástroj mezistranického politického boje, úniku a zkreslování informací. Pouze na politických stranách nezávislé, silné a důvěrou obdařené osobnosti, které se podrobí bezpečnostní prověrce, mají šanci vzdorovat riziku zapojení unikajících informací do politického boje a při tom poskytnout veřejnosti věcné a důvěryhodné informace. Tento požadavek je pro ustavení věrohodné komise zásadní.

Další kroky iniciativy platformy VNS:

  1. V návaznosti na průběh a výsledky jednání navrhne platforma VNS předsedům stran společné předložení novely jednacího řádu poslanecké sněmovny, která umožní vznik občanské vyšetřovací parlamentní komise. Návrh novely je přílohou této tiskové zprávy.
  2. Platforma VNS otevře prostor a zahájí proces nominací kandidátů na členství v komisi z řad veřejně známých a důvěryhodných osobností.

Oceňujeme konstruktivní a věcný přístup, který prokázali předsedové parlamentních stran stávající
nedobrou situaci řešit.

O dalším postupu budeme veřejně informovat.

Zpět na začátek