Občanské sdružení za obnovu demokracie

Otevřený dopis Radě ČT: zajistěte nezávislé prošetření

Otevřený dopis Radě ČT: zajistěte nezávislé prošetření

Vážení členové Rady ČT,

již 2. listopadu 2013 jsme se společně s dalšími občanskými iniciativami a organizacemi obrátili dopisem na Radu ČT, v němž jsme vyjádřili znepokojení nad situací ve zpravodajství ČT a žádali jsme důkladné prošetření podnětu 23 redaktorů ČT z 25. 10. 2013 popisujícího konkrétní případy manipulací s informacemi a cenzorských zásahů.

Rada ČT se touto žádostí adekvátně nezabývala, neboť nezajistila nezávislé prošetření stížnosti, čímž se podle nás zpronevěřila svému poslání dle zákona o ČT.

Ačkoli se stěžovatelé s důvěrou obrátili na Vás s nadějí na objektivní posouzení a objasnění jejich stížnosti, jediným výsledkem bohužel bylo, že někteří z kritiků vedení ČT byli propuštěni ze zaměstnání. Zároveň byl vydán interní pokyn GŘ zavazující redaktory k mlčenlivosti o „interních záležitostech televize“, na což reagovala mimo jiné i JUDr. E. Wagnerová úvahou, zda takové počínání není v rozporu s ústavními právy zaměstnanců média veřejné služby.

Je skandální, že v demokratických poměrech stěžovatelé, kteří se obrátí na veřejný dozorující orgán, jimž je Rada ČT, jsou nakonec nejenom nevyslyšeni, ale dokonce jsou zastrašováni a propouštěni ze zaměstnání.

Považujeme za fatální selhání Rady, že toto připustila. Jsme rovněž znepokojeni některými informacemi z poslední doby o údajných snahách nestandardně ovlivnit rozhodování členů Rady ČT ze strany vedení ČT, především pak generálního ředitele pana Dvořáka a finančního ředitele pana Cicerota.

Vážení členové Rady, výše uvedené skutečnosti považujeme za velmi závažné, a žádáme Vás proto o jejich prošetření a podání zprávy o výsledcích Vašeho konání. Česká televize je veřejná instituce, která hospodaří s nemalými veřejnými zdroji (cca 20 mil. Kč denně), a i proto musí podléhat permanentnímu režimu veřejné kontroly, což je také úkolem Rady ČT. Samostatnou úvahou je pak poslání média veřejné služby, které musí být nestranné, objektivní, vyvážené a nezávislé na vnějších vazbách.

S přáním všeho dobrého v letošním roce

Za výbor občanské platformy Vraťte nám stát!

Petr Havlík, Jiřina Dienstbierová, Adriana Krmáčová, Václav Němec a Hana Marvanová

Zpět na začátek