Občanské sdružení za obnovu demokracie

Otevřený dopis předsedům koaličních stran k odvolání Hany Marvanové

Otevřený dopis předsedům koaličních stran k odvolání Hany Marvanové

Vážený pane premiére, vážení páni místopředsedové vlády,
již minimálně 5 let BIS ve svých výročních zprávách upozorňuje na alarmující poměry v české justici. Tyto zprávy opakovaně hovoří o bezpečnostní nespolehlivosti některých soudců a státních zástupců, o existenci klientelistických sítí, které ovlivňují průběh soudních řízení, o kontaktech představitelů justice na osoby z kriminálního prostředí či přímo o jejich napojení na organizovaný zločin. Zvláště rozšířenými jevem jsou podle těchto zpráv organizované skupiny, které manipulují insolvenčními řízeními. Pro tyto fenomény se vžily pojmy jako justiční mafie či insolvenční mafie. Jedná se vážný a chronický problém, jehož obětmi jsou konkrétní občané a podnikatelé a který ohrožuje samu podstatu právního státu.
Předchozí politické vlády, Topolánkova a Nečasova, s daným fenomény přes opačná tvrzení a sliby nedělaly vůbec nic. Vaše vláda vznikla z vůle voličů i díky intenzivní předvolební protikorupční rétorice a mezi své priority zařadila mimo jiné: nesmlouvavý boj proti všem formám korupce, závažné hospodářské kriminalitě, lichvě, zneužívání exekucí a neférovým insolvencím…
Personální obsazení ministerstva spravedlnosti po nástupu vaší vlády zpočátku vzbuzovalo naději, že se konečně podaří nastartovat žádoucí změny. O to větším překvapením bylo, že z ministerstva spravedlnosti musela po krátkém působení odejít první náměstkyně Hana Marvanová, která usilovala o nápravu poměrů v české justici v souladu s programovými cíli koaliční vlády. V souvislosti s jejím odchodem zároveň vyplouvají na povrch velmi znepokojivé informace.
A tak se ptáme:
- Je pouhá náhoda, že tlaky na odvolání Hany Marvanové začaly v okamžiku, kdy se začalo jednat o složení výběrové komise na obsazení předsedů krajských soudů v Ústí nad Labem a Brně, tedy těch soudů, které jmenovitě uvádí výroční zprávy BIS jako nejproblematičtější?
- Je pouhá náhoda, že tento tlak se stupňoval, když Hana Marvanová předložila – v souladu s vaším vládním prohlášením – návrhy na změnu pravidel v oblasti exekucí, které ohrožují miliardové nepřiměřené zisky exekučních mafií? Bezpochyby víte, že bagatelní dlužník v ČR zaplatí v průměru sedmnáctinásobek (!) dlužné částky zatímco jinde v Evropě v průměru dvou až tří násobek.
- Je pouhá náhoda, že legislativní odbor ministerstva spravedlnosti, přímo podřízený 1. náměstkyni, odmítal realizovat její zadání, výstupy z vlastní vůle pozměňoval a překládal k podpisu přímo paní ministryni bez jejího vědomí?

Obáváme se, že nikoliv. Existuje příliš velké množství indicií, že odvolání Hany Marvanové, její obcházení v rámci legislativního procesu a snaha o ztrátu účinnosti navrhovaných legislativních změn bylo důsledkem enormního tlaku výše uvedených vlivových skupin na ministerstvo spravedlnosti.

Důvěra v domožení se práva a spravedlnosti je zdaleka nejdůležitějším pojítkem každé společnosti. Pokud občané ztratí tuto elementární důvěru, stát pozbyde své nejzákladnější funkce. Kam až to necháte zajít? Znamená to, že tuto zemi neřídí vláda, ale justiční mafie?

Apelujeme proto na vaši koaliční vládu:
- vezměte téma justice za absolutní vládní prioritu
- vyžádejte si detailní a personifikovanou zprávu od BIS
- po důkladné analýze navrhněte krátkodobá opatření, jejichž cílem bude zabránění dalším škodám
- relevantní podklady předejte orgánům činným v trestním řízení
- s maximální rychlostí a péčí připravte taková systémová legislativní a organizační opatření, aby se eliminoval vliv justiční mafie
- započněte proces očisty justice tak, že všichni soudci a státní zástupci (postupně od vedoucích činovníků) projdou prověrkami NBÚ na stupeň tajné.

Pokud toto neučiníte, všechna vaše slova o nápravě stavu v této zemi se stanou nedůvěryhodná, zpochybnitelná a vaši voliči je po zásluze „ocení“. Stanete se (další) vládou planých nadějí.

Za platformu Vraťte nám stát

Václav Němec, předseda o.s.
Jaroslav Kuchař, člen výboru
Petr Lázňovský, člen výboru

Zpět na začátek