Občanské sdružení za obnovu demokracie

Otevřený dopis prezidentce Soudcovské unie Mgr. Daniele Zemanové

Otevřený dopis prezidentce Soudcovské unie Mgr. Daniele Zemanové

Vážená paní prezidentko,

obracíme se na Vás na základě Vašeho vystoupení v pořadu „Otázky Václava Moravce“ dne 19. 10. 2014. V tomto pořadu jste byla mimo jiné dotazována, zda považujete za vhodné, že kandidát na funkci místopředsedy Vrchního soudu v Praze JUDr. Jan Sváček působil v týmu právních poradců ex-prezidenta Václava Klause. Na tento dotaz moderátora jste připustila, že působení soudce jakožto poradce politika je problematické a může zpochybňovat nezávislost justice, resp. dělbu moci soudní a výkonné, že však o činnosti JUDr. Sváčka v tomto smyslu nedisponujete spolehlivými a ověřenými informacemi. Rádi bychom Vás proto upozornili, že JUDr. Sváček např. v rozhovoru pro Radiožurnál v únoru roku 2012 sám sdělil, že působil jako poradce ex-prezidenta Klause asi rok a půl od roku 2003 s tím, že mu radil především ohledně milostí. Přepis rozhovoru je přílohou tohoto dopisu.

Působení JUDr. Jana Sváčka jako poradce ex-prezidenta republiky není jediným problematickým momentem v jeho soudcovské kariéře. Při projednávání kandidatury JUDr. Jana Sváčka v Senátu Parlamentu ČR na funkci ústavního soudce byly diskutovány další skutečnosti: např. nepravdivé informování o jeho členství v KSČ, navrhování problematických osob do funkce soudců či soudních funkcionářů, jmenování kontroverzních insolvenčních správců, podezřelé kontakty s lidmi, kteří jsou zapojeni do klientelistických vazeb (např. kontakty s lobbistou Tomášem Hrdličkou, s ex-ministrem Pavlem Němcem, s odsouzeným Jaroslavem Bartákem a členství v Bartákově  Lions Clubu). Podrobný výčet těchto důvodů je obsažen v našem otevřeném dopise ministryni spravedlnosti Heleně Válkové (dopis rovněž najdete v příloze). To, že tyto skutečnosti nebyly vzaty v úvahu při výběrovém řízení, ukazuje, že podkladová dokumentace, jíž k tomuto kandidátovi disponovala výběrová komise, patrně nebyla dostatečná.

Obracíme se proto na Vás s podnětem adresovaným Soudcovské unii, aby se zabývala zásadní otázkou morálních nároků kladených na soudce a soudní funkcionáře, jakož i stanovením mantinelů, které by bránily nestandardním stykům soudců a soudních funkcionářů s politiky, lobbisty a dalšími osobami, které jsou zapojeny do klientelistických vazeb. Domníváme se, že takovéto podezřelé kontakty a skutečnosti u konkrétních soudců či soudních funkcionářů ohrožují nezávislost justice, která je nezbytným předpokladem právního státu.

Závěrem si nemůžeme odpustit otázku, zda a jak Soudcovská unie uplatňuje nároky na soudce, jež jsou obsažené v jejím dokumentu „Etické zásady chování soudce“, který již v preambuli zdůrazňuje význam důvěry veřejnosti v systém soudnictví a jeho morální autoritu a nezávislost.  Domníváme se, že blízké styky JUDr. Jana Sváčka s některými politiky, kontroverzními osobami tzv. „polosvěta“ či vyloženě závadovými osobami, jsou v příkrém rozporu s principy nezávislosti a nestrannosti požadovanými tímto kodexem.

 

V úctě

 

Za platformu Vraťte nám stát!                   Za Nadační fond proti korupci         Za Veřejnost proti korupci

Václav Němec                                                Petr Soukenka                                    Jan Štern

 

Zpět na začátek