Občanské sdružení za obnovu demokracie

Žádáme systémové změny, které přetnou vazby politiků na organizovaný zločin

Prohlášení platformy „Vraťte nám stát!“ k zatčení a obvinění předních politiků a představitelů státní správy

Rozsáhlé zatýkání předních politiků a představitelů státní správy, k němuž došlo minulý týden, vzbuzuje naděje, že orgány činné v trestním řízení začínají normálně fungovat a končí doba, kdy politické funkce zajišťovaly pachatelům závažných trestných činů beztrestnost. Tato kauza však zároveň znovu potvrzuje, že organizovaný zločin prorostl do nejvyšších pater české politiky a veřejné správy tak masivně, že ohrožuje bezpečnost státu. Zásadní nápravu tohoto stavu nelze očekávat od policie a státních zástupců, ani od nových parlamentních voleb. Řešení tohoto problému vyžaduje, aby byla neodkladně přijata účinná systémová opatření, jež povedou k očistě veřejného života, ke zprůhlednění politických procesů a přetnutí vazeb politických elit na organizovaný zločin. Proto požadujeme ještě do parlamentních voleb:

  1. Zřízení nezávislé parlamentní komise pro vyšetření napojení organizovaného zločinu na politiku, veřejnou správu a justici, v níž budou zastoupeni důvěryhodní představitelé právního stavu, zástupci protikorupčních iniciativ, zástupci akademické obce, duchovní a další důvěryhodné osobnosti. Tato komise by měla prozkoumat materiály BIS z posledních let mapující propojení politiků a dalších veřejných činitelů s organizovaným zločinem, a případně iniciovat trestní stíhání vůči pachatelům trestné činnosti i vůči těm, kteří informace o jejich aktivitách měli a nekonali v souladu se zákonem. Za účelem zřízení této komise je třeba neodkladně přijmout změnu § 48 Zákona o jednacím řádu sněmovny, která byla navržena skupinou poslanců již loni na podzim a jejíž přijetí parlament neustále odkládá. Občané mají právo ještě před volbami vědět, koho volí, čí zájmy jimi volení zástupci skutečně hájí a kteří politici jsou napojeni na mafiánské sítě.
  2. Zásadní změnu financování politických stran: omezení výdajů na kampaně, zákaz nejnákladnějších forem kampaně, jako jsou billboardy a novinové inzeráty, omezení financování politických stran jen na fyzické osoby, úplné elektronické zveřejnění všech finančních toků souvisejících s financováním stran a kampaněmi, včetně smluv, slev apod., a především tvrdé sankce při porušení těchto pravidel. Astronomické náklady na volební kampaně jsou jednou z hlavních příčin propojení politických stran s pochybnými ekonomickými subjekty či přímo organizovaným zločinem. Nepoctivé a nezákonné financování politických stran pak deformuje rovné podmínky politické soutěže a znevýhodňuje poctivé a zákony respektující politiky a politické subjekty.
  3. Důsledné rozkrytí vlastníků firem, které se ucházejí o veřejné peníze. Stát nesmí dávat peníze daňových poplatníků neprůhledným firmám, které mohou být spojeny s politiky, úředníky, korupčníky a mafiány. Je třeba přetnout penězovody mezi nepoctivými politiky a organizovaným zločinem. Nedávno přijatý zákon o zvýšení transparentnosti akciových společností je nedostatečný, protože firmám ucházejícím se o veřejné zakázky nadále umožňuje vyhnout se odkrytí identity jejich vlastníků. Zpřísnění podmínek je možno realizovat prostřednictvím technické novely Zákona o veřejných zakázkách.
  4. Okamžité ukončení praxe netransparentního obsazování dozorčích a správních rad, které slouží jako jeden z hlavních nástrojů politické korupce za peníze daňových poplatníků. Rozdávání politických „trafik“ není podstatou politiky, jak tvrdí zastánci této praxe, ale je projevem hrubě pokleslé politické kultury. Tyto funkce musí být obsazovány na základě odborných schopností a nesmí sloužit jako směnné zboží v rámci politických obchodů.

Iniciativa Vraťte nám stát! již od jara loňského roku upozorňuje na alarmující propojení organizovaného zločinu a tzv. kmotrů na politiku, veřejnou správu i justici. Politici však doposud ignorovali i zprávy BIS, které varují, že tím dochází k narušování legality výkonu státní moci a legitimity rozhodování státních orgánů a v konečném důsledku to ohrožuje samy demokratické základy právního státu. Věříme, že současný skandál může přinést ozdravění politických poměrů v České republice a očištění politiky od vlivu tzv. kmotrů a organizovaného zločinu. To je však možné jedině tehdy, budou-li provedeny zásadní systémové změny, které by měly začít právě realizací výše uvedených požadavků.

Zpět na začátek