Občanské sdružení za obnovu demokracie

Loď bláznů

Loď bláznů

zeman_krtek17. 11. prošel centrem Prahy průvod masek, který znázorňoval Českou republiku jako loď bláznů. Na přípravě tohoto průvodu se podíleli i členové iniciativy Vraťte nám stát! Přečtěte si satirickou báseň, kterou k této příležitosti napsal Václav Němec na motivy stejnojmenné básně Sebastiana Branta:

Loď bláznů

Ach běda, běda zemi té, jíž v čele blázen vládne,
jenž sprosťák nevědomý je a zábrany nemá žádné.
Lidu svému do přízně jen úlisně se lísá
Nad čest a pravdu milejší mu čočovice mísa

Namísto lva chrabrého, jenž druhem byl Bruncvíkovi
Král Blázen zalíbení našel si v malém krtečkovi
Zvířátko slepé, co pod zemí hrabe si a kutá
Národa má být symbolem – toť ironie krutá

S ním vydal se na pouť dalekou až do Říše středu
Vzadu družina kupců chtivých král Blázen s krtkem vpředu
Před knížaty nelítostnými hřbety své notně ohýbali
By zlaťáků danajských z měšců svých jim trochu usypali

O svátku české stádnosti pak sezval svoje druhy
By metály lesklé, blyštivé jim rozdal za zásluhy
Za zásluhy o moc a o blaho Jeho Výsosti Blázna krále
Tak sešli se lapka i vězňů rab ve Vladislavském sále

REF: Ach, běda rozumným, ach tisíckrát jim běda,
kde blázen za bláznem se vzhůru k moci zvedá!
Hňup výš a výše vystupuje,
že ohanbí až vidět mu je,
a vyšší hodnost stále hledá

A hle, kdo za ním v úslužném úklonu se plouží
Kejklíř, co tak oddaně králi Bláznu slouží
Čtveráček – hradní mluvka je i šašek v jednom těle
Co snůškou lží slova Bláznova vždy hbitě podestele

A kdo to stojí u kormidla za nimi na přídi?
Muž bez tváře a bez názoru loď tu kamsi řídí
Však ruka jeho není to, kdo kormidlem tím točí
Ach běda, stvůře s chapadly on slepě jen otročí

Ta stvůra volá: že prý loď jak firmu bude vésti
Vždyť je třeba ji usměrnit, když dávno sjela z cesty!
Hlásá lidu, že bude líp – toť její nová víra
Však přitom kradmo víc a víc loď do chapadel svírá

REF: Ach, běda rozumným, ach tisíckrát jim běda,
kde blázen za bláznem se vzhůru k moci zvedá!
Hňup výš a výše vystupuje,
že ohanbí až vidět mu je,
a vyšší hodnost stále hledá

A zde zas jiná příšera ze smetiště dějin se plíží
Proč v zrcadle tak zálibně se bez ustání shlíží?
Po časech kdy z Hradu vládla, se jí zřejmě stýská
Děs z cizáků zas jitří sníc, že přízeň lidu získá

Však lid stále v paměti chová vzpomínku tu živou
Jak na trůn on byl vyvýšen mocnou kupní silou
Svým druhům pak on bohatě se odvděčiti spěchal
Když brány šatlav dokořán jim otevříti nechal

A vedle jakýs mrňous čilý slávu mu provolává
Není to ten, co v čele pražských konšelů kdys stával?
Zatímco sám radovánkám bezuzdným se oddal
Město lapkům nenechavým i s pokladnou v plen vydal

Dnes vážený a čistý jak lilie chtěl by býti
Však minulost černou na bílo nelze přebarviti
Ač výřečností pověst zlou svou vylepšit si snaží
Lži krátké nohy prodloužiti se mu nepodaří

REF: Ach, běda rozumným, ach tisíckrát jim běda,
kde blázen za bláznem se vzhůru k moci zvedá!
Hňup výš a výše vystupuje,
že ohanbí až vidět mu je,
a vyšší hodnost stále hledá

A zde zas jakýs chlapík smělý s koltem svým se klátí
Na stvůru má spadeno, co chapadly loď chvátí
Ostrými slovy vůkol střílí, kryje ho sám kníže
Však hrouda másla na hlavě ho bídně k zemi víže

A hemžení těch tvorů božích dává požehnání
Muž s biskupskou berlou, jíž pryč chudáky odhání
Však z lásky k mocným bližním pro ně rád hostiny strojil
Přitom snil, jak Bláznův trůn s oltářem svým by spojil

A vůkol bláznů roj, jimž není rady ni pomoci
To jsme my, kdo blázny zvedá deroucí se k moci!
Pokaždé jim na lep sednem, slibům uvěříme
Když prozřem, jen bědujem a v krčmách láteříme

Za výdělkem lopotně se ženem, berně zkrátíme
Na jarmarcích a v pitkách bujných čas svůj tratíme
Když trosečníky zříme, voláme: Zde není pro vás místo!
Loď bláznů bláznům! My chcem tu míti teplo, smrad a čisto!

REF: Ach, běda rozumným, ach tisíckrát jim běda,
kde blázen za bláznem se vzhůru k moci zvedá!
Hňup výš a výše vystupuje,
že ohanbí až vidět mu je,
a vyšší hodnost stále hledá

Však pohleď, kdo to vpředu kráčí a směr lodi dává
Bok po boku dobrý voják a smrtka chmurná tmavá!
Voják ze své fajfky bafá, šibalsky se směje
Smrtka kyne, že loď bláznů do záhuby spěje

Probuďme se pošetilci, dokud nám čas zbývá!
Již vlny výš se zvedají a loď se divně kývá
Na obzoru mraky temné hrozivě se rojí
Loď bláznů kocábka je vratká, v bouři neobstojí.

Zpět na začátek